Našim klientům poskytujeme služby již více než 25 let.

Klientům nasloucháme a snažíme se pro ně najít ta nejefektivnější řešení. Ať už jde o soudní spor, kontraktační proces či zpracování strategie, jsme vždy na Vaší straně. • JUDr. Stanislav Moural, MBA

  zakladatel, konzultant pro statutární orgány, CEO a TOP management obchodních společností, družstev a municipalit; zaměření: právní rámec strategického řízení firem včetně implementace do funkčních oblastí; specializace na právo obchodních korporací, kompetenční vztahy, závazkové právo (smlouvy a jejich zajištění) • Mgr. Jan Staňa

  řídící společník, zaměření: zastupování v civilních sporech, obhajoba a zastupování poškozených v trestním řízení, právní vztahy k nemovitým věcem, právní pomoc ve styku s cizinou, ochrana osobních údajů • Mgr. Ing. Vlastimil Burďák

  advokát, zaměření: občanské (a obchodní právo) – smluvní vztahy, řešení vad, vymáhání pohledávek a právo v oblasti veřejných zakázek; zajišťování rozvoje podnikatelských aktivit zahraničních subjektů v ČR, družstevní vztahy; právní pomoc ve styku s cizinou, průmyslové a autorské právo • JUDr. Stanislav Brtník

  advokát, zaměření: obhajoby v oblasti trestné činnosti proti životu a zdraví, drogové kriminality a trestné činnosti daňové, poplatkové a devizové, včetně zastupování ve správních řízeních o výkonu služby příslušníků ozbrojených sborů • Mgr. Petra Králíková

  advokátka, zaměření: občanské právo, absolutní majetková práva, vlastnictví, spoluvlastnictví včetně společenství vlastníků, družstevní vztahy, bytové právo, závazkové vztahy z právních jednání (smlouvy kupní, darovací a nájemní) a deliktů, spoluvlastnictví, pohledávky z nájemních vztahů včetně družstevních a přestupkové právo včetně řízení přestupkové agendy u municipalit • Mgr. Barbora Magočová

  advokátka, zaměření: občanské právo, rodinné právo, předmanželské smlouvy, společné jmění manželů, rozvody a vypořádání majetkových práv manželů, reklamace dovolených, závazkové vztahy z právních jednání a deliktů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, škody uzavíraných smluv se slabší stranou nebo mezi podnikateli) nekalá soutěž • JUDr. Bernard Podstufka

  právník, zaměření: občanskoprávní a správní soudní spory, pracovněprávní vztahy; přednášková činnost v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele a instituce, právní vztahy směnečné a šekové • Lenka Pišteková, MBA

  vedoucí kanceláře

 • Převádíte nemovitou věc?

  Navrhneme řešení, které nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Připravíme/zkontrolujeme kupní smlouvu. Nabízíme možnost advokátní úschovy.

 • Stal jste se účastníkem dopravní nehody?

  Ať už jste dopravní nehodu způsobili nebo jste jen byli v nesprávnou dobu na nesprávném místě, pomůžeme Vám při jednání s pojišťovnami a budeme Vás zastupovat při jednání s Policijí ČR.

 • Odběratelé Vám nechtějí zaplatit?

  Probereme Váš případ. Dlužníky vyzveme k plnění. Prověříme bonitu Vašich dlužníků a v návaznosti na to zvolíme další postup.